2012-10-18 13:08 #0 av: CamillaS

Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska uppsåtliga handlingar som anses hotfulla eller störande inom en social grupp. På iFokus har vi kommit överens om att inte tolerera mobbning.

iFokus mot mobbning

Många människor på ett ställe

iFokus 300 sajter besöks varje månad av omkring en miljon människor. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och värderingar. Vi har olika saker att bidra med i diskussionerna. Det är styrkan med en plats som iFokus. Här kan du få nya infallsvinklar och perspektiv.
Samtidigt ställer det krav: Vi måste vara lyhörda för varandra!

iFokus ska kännas tryggt

Vårt mål är att man som medlem ska uppleva iFokus som tryggt och fritt från mobbning. Vi måste därför uppträda på ett sånt sätt att inte andra känner sig hotade när vi diskuterar. Det en person uppfattar som engagemang och diskussionsiver kan en annan uppfatta som hotfullt eller kränkande.

Känner du dig utsatt?

Om du känner dig mobbad eller hotad är det viktigt att du talar om det!

I första hand för värden (Sandra-B) på den sajt det gäller. Tala om vem eller vilka du känner dig utsatt av, vad som får dig att känna så och vad du förväntar dig att någon gör åt det. Bifoga gärna exempel från diskussioner. Då är det mycket lättare att bilda sig en uppfattning.

De flesta vill väl

Utgå ifrån att det du läser på iFokus är skrivet med gott uppsåt. Oftast är det nämligen så. Om du är osäker kan du alltid fråga vilken avsikt som ligger bakom ett inlägg.

iFokus mot mobbning

I oktober 2012 kom en av nätverkets sajtvärdar med ett förslag till iFokus ledning, förslaget handlade om att iFokus som nätverk ska gå ut och arbeta aktivt mot (nät)mobbning.

Ledningen tyckte att det var en utomordentligt bra idé och skickade ut förslaget till övriga sajtvärdar och många hakade på redan timmar efter att förslaget blivit presenterat och fler kommer med efterhand.

Syftet är att kampanjen iFokus mot mobbning ska bidra till att samtliga medlemmar tänker på hur de skriver och uttrycker sig.

Målet är inte bara att få iFokus fritt från mobbning utan även att sprida detta vidare till andra platser på Internet.

Vädjan

Alla människor förtjänar att leva sina liv utan förtryck och kränkningar. Förtryck och kränkningar är alltid helt oacceptabel, oavsett om det sker bakom en skärm över Internet eller ansikte mot ansikte i "verkliga livet".

 

Om du ska framföra negativ kritik, försök att tänka en extra gång på hur du framför den. Speciellt negativ kritik är viktig att framföra på ett bra sätt, försök att inte vara anklagande och dömande, idiotförklara inte personen du kritiserar och utmåla dig själv inte till att veta bäst. Med ödmjukhet kommer man betydligt längre och man minskar risken att personen ifråga känner sig kränkt och utsatt.

 

Att utesluta någon från trådar och diskussioner är helt oacceptabelt, likaså att ägna sig åt personangrepp och förtal - det håller förmodligen de flesta med om. Det är en form av mobbning när några personer systematiskt utföra sådana handlingar mot en eller flera andra.

En annan form av mobbning är att en medlem aldrig får några svar på det denne skriver och det är minst lika illa att bli totalt inorerad (många mobbade upplever till och med systematisk utfrysing som värre än att bli slagen och få glåpord kastade efter sig!).

Vi vill därför gärna be dig att om du ser en användare som du inte har sett tidigare - hälsa denne välkommen till sajten, skriv något till personen ifråga, uppmärkasamma att du har sett personen ifråga, ställ gärna någon fråga om dennes marsvin eller annat. Hjälp oss att få ersonen att trivas och att känna sig välkommen på sajten!

Likaså om du ser en tråd där en medlem ställer en fråga som ingen svarar på, skriv ett inlägg. Om du inte vet svaret så skriv att du inte vet men att du hoppas att någon snart kan hjälpa personen ifråga, eller liknande. Är det en tråd som legat någon dag utan att medlemmen fått svar på sin fråga, hjälp personen genom att skriva ett inlägg så att den kommer upp bland senaste inlägg.

Likaså om du ser något som du tycker är fel, om du ser någon som blir utsatt för personangrepp, som blir utfryst eller liknande - meddela sajtvärden snarast (du kan vara anonym om du önskar)! Vi moderatorer gör vad vi kan för att hålla ögonen öppna och upptäcka sådant, men ibland missar vi vad som sker och faktum är också att man upplever saker på olika sätt. Det som jag inte tycker är något att bry sig om kan göra en annan medlem väldigt ledsen. Därför är det bra om ni medlemmar hjälper oss att hålla ögonen öppna och säga till oss när ni ser saker ni inte tycker känns rätt.

Det finns många små saker man kan göra för att förändra både stämningen på sajten och hur (nya) medlemmar känner sig bemötta på sajten och det är något som vi alla kan och måste hjälpas åt med.

Att bli mobbad sätter djupa spår, det orsakar sår i själen som aldrig riktigt försvinner. Att bli uppmärksammad och sedd, om så bara av en enda person, kan betyda så oerhört mycket mer än vad man kan tro.

Vad säger ni - är ni med i arbetet för att göra iFokus till en plats där mobbning och kränkningar inte förekommer?