2012-01-28 16:41 #0 av: CamillaS

Vad är egentligen skolios? Jo, det är en krokig ryggrad, om man tittar på den bakifrån så ser man att den är böjd i sidled. Skolios är ingen sjukdom utan det är bara beskrivningen av ryggradens utseende. Vill du lära dig mera? Läs då denna artikel.

Vad är skolios?
Skolios är ett sammansatt namn på ett tillstånd i ryggraden som berättar att den är krökt i sidled.
Krokigheten leder till en samtidig rotation av kotorna. Rotationen kan även påverka bröstkorgen och göra så att det ena skulderbladet blir högre än det andra.
Om man skulle kolla på en röntgenbild av en skolios drabbad person så skulle man se att ryggraden är S eller C-formad. Man kan även ha flera krökar samtidigt av olika grad. Rygg kurvorna mäts i något som kallas cobb-grader. Det vanligaste är så kallad funktionell skolios som betyder att ryggraden rätas ut när man sitter eller ligger ner.
Man kan även ha en strukturell skolios då rätas den inte ut om man t.ex. lägger sig ner. Den vanligaste typen av skolios är den idiopatiska skoliosen som betyder att den inte har någon känd orsak.
Skolios är vid dom små krökarna c:a 10 grader lika vanlig hos tjejer som hos killar, men när det kommer till måttlig skolios c:a 20 grader så är det fler tjejer än killar som drabbas.
Den vanligaste formen av skolios visar sig ofta i anslutning till puberteten, då man växer som mest.

Krökningen av ryggraden fortsätter att växa så länge man själv växer. Det är bara stora krökningar, mer än 50 grader  som kan fortsätta att öka, även i vuxen ålder.
Det är vanligt att man har en lindrig skolios och oftast brukar man inte göra något åt den - enbart i undantagsfall, då den kan bero på att man har olika längd på benen eller ett snedställt bäcken.  Men skolios kan även vara medfött men oftast uppkommer den av okänd orsak.

Idiopatisk skolios delas in i tre grupper efter när den upptäcks.

Infantil - från födelse till tre års ålder
Juvenil - från tre års ålder till nio års ålder
Adolesent - från nio års ålder till avslutad tillväxt

Symtom på skolios
Skoliosen upptäcks oftast på din vanliga kontroll hos skolsystern/skolläkaren eller av någon närstående. Detta kan vara tecken på skolios:

•    När man böjer sig framåt syns det att bröstkorgen buktar upp mer på ena sidan
•    När man står upp är skulderbladen olika höga
•    Man kan känna sig trött och få ont i ryggen
•    Midjan är inte rak
•    Bäckenet ser snett ut

Kan man göra något speciellt för att inte få skolios?
Nej, det kan man inte. Man kan heller inte framkalla en skolios genom att t.ex. lyfta tunga saker.


Vad händer om en läkare/skolsyster upptäcker att man har skolios?
Jo, det första som händer är att man får en remiss till en ortoped som skickar patienten till röntgen. Efter det beroende på hur stor krök det visar sig att personen har tas det ställning till fortsatt utredning.
Om skoliosen upptäcks i puberteten räcker det oftast med röntgenkontroller med jämna mellanrum ända tills man har slutat att växa.Behandling av skolios
En lindrig skolios behandlas vanligtvis inte. Däremot kontrolleras skoliosen regelbundet till dess att man har vuxit färdigt.
Om krökningen beror på att benen har olika längd kan ett skoinlägg eller högre sula hjälpa till att kompensera detta.
Även sjukgymnastik är bra, hos dom kan man få råd och lämpliga övningar som stärker rygg och magmuskler, men sjukgymnastiken kan inte påverka själva krökningen av ryggraden. 
Bara tre av tusen barn har en skolios som kräver behandling.
Det finns olika behandlingar att få för att förhindra att skoliosen blir värre.
För krökar som är c:a 30 grader brukar man sätta in korsettbehandling som då pågår tills man vuxit färdigt, men för dom större krökarna 45 grader och uppåt brukar man vanligtvis steloperera.

Är du korsettbehandlad eller skoliosopererad?